Friday, February 28, 2014

हुम्लीलाई सुखी बनाईदेउ,

- निशा राई


[5-month later, I entered in hataru. But, unfortunately, borrowing secondary words. I don't know, I did it right or wrong. Thanks Nisha Rai.]  
 

थोर लाग्यो आँसुना नयाँ ठेकी ताता दूध
दुखीका बासना सुखीले सम्झ्या लैजान 


 स्थानीयबासी ल्वादनी रोकाया